Tidrapportering på byggarbetsplats

Tidrapportering

På en byggarbetsplats är det mycket som ska stämma. Det handlar inte enbart om själva bygget i sig, med ritningar och olika material; man ska också ha koll på de timmar som hantverkarna lagt ner på sitt arbete. Dock är tidrapporteringen i de allra flesta fall otroligt gammalmodig. Här används allt som oftast papper och penna, i och med att en tidsrapport fylls i och sedan hamnar i en pärm. Som bäst registreras denna information sedan i Excel eller liknande programvara. Dessa rutiner är förstås mycket omständliga och innebär en hel del administration för alla parter; både för den som ska tidsrapportera och för den som sedan ska ta hand om den här informationen och se till att den hamnar på rätt plats.

Tänk då om man istället för detta krångliga och urmodiga ”system” hade en tidrapportering app i telefonen att använda till jobbet. Detta vore förstås både supersmidigt och enkelt för alla inblandade. Tidrapportering via en app ligger i tiden, då det mesta annat numera kan skötas via appar och liknande. Varför krångla till det, när tekniken finns så nära till hands? Genom att använda sig av en app, kan hantverkare enkelt tidsrapportera var som helst och när som helst. Detta sköts genom ett enkelt formulär som fylls i och som sedan skickas vidare för attest. Självklart innebär detta att ansvarig chef enklare får en överblick, till skillnad från att leta efter papper som sitter i en pärm. Detta underlättar också betydligt för personal som betalar ut löner, för de som arbetar med personalfrågor etc.

Med andra ord är det bara att börja byta ut det uråldriga och omständliga. Satsa på en app för tidsrapportering och släpp därmed frustrationen som svårtillgänglig information ger. Ingen kommer garanterat gå tillbaka till det gamla arbetssättet efter att ha implementerat en sådan lösning i verksamheten.