Gör vatten drickbart

vattenrening

Sverige har turen att kunna erbjuda sina invånare friskt och gott vatten direkt från kranen. I många andra länder är detta inte möjligt och man får istället se till att köpa dricksvatten på flaska. Att göra vattnet så pass rent att man kan dricka det kräver en stor process och ett flertal olika steg som vattnet måste ta sig igenom först.

För den som är intresserad av friluftsliv eller överlevnad kan det vara bra att lära sig hur man själv utför en vattenrening för att få det drickbart. Till att börja med bör man se till att man väljer sötvatten och att man luftar vattnet ordentligt. Det går till så att man förflyttar vattnet från olika behållare fram och tillbaka. På detta sätt försvinner många av de gaser som vattnet kan innehålla, t.ex. koldioxid.

Efter luftningen kommer processen då man behöver filtrera bort sand och annan typ av smuts för att göra vattnet drickbart. Det går att använda sig av vanliga kaffefilter och en PET-flaska. Till skillnad från den reningsprocess som vattnet går igenom på Sveriges vattenverk så är denna metod väldigt simpel. På vattenverket tillsätts nämligen alun, vilket är kaliumaluminiumsulfat som ser till att gifter och andra smutspartiklar klumpar ihop sig och vattnet blir på så sätt helt klart.

Vattnet är dock inte klart även efter denna process. Bakterier kan finnas kvar även om de inte längre syns eller gör vattnet grumligt. För att vattnet ska kunna drickas utan risk för sjukdomar behöver det även desinficeras. I Sverige använder man sig mestadels av någon form av klorinlösning och därför gör det Sveriges dricksvatten till ett av de bästa i världen. Här behöver man aldrig oroa sig för att man ska bli sjuk av vattnet som kommer ur kranen och kan både dricka, borsta tänderna och laga mat på vattnet i lugn och ro.